Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 357
Năm 2021 : 3.085
 • Trần Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C
  • Điện thoại:
   01687130883
 • Lê Phước Tập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 4d
  • Điện thoại:
   01698460477
  • Email:
   lephuoctap@gmail.com
 • Cao Thị Kiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A
  • Điện thoại:
   01656997137
  • Email:
   kiemanmy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phước Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01646155370
  • Email:
   phuocthanhanmy64@gmail.com
 • Trần Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01654833266
  • Email:
   phuocthanhanmy64@gmail.com
 • Đặng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01216581443
  • Email:
   hanhhoaian@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1D
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01649182512
  • Email:
   loananmy69@gmail.com
 • Phan Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01678948018
 • Lê Thị Thu Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 5D
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01698932096
  • Email:
   thunha1971@gmail.com
 • Hoàng Hải Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982012339
  • Email:
   binhan_anmy@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Phúc Như Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935589282
  • Email:
   nguyennhuha89@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới